Strážovské vrchy

Jedinečnú krajinnú štruktúru na relatívne malej ploche chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy odpradávna formujú pestré geologické, klimatické, hydrologické a pôdne podmienky. Neobvyklá geomorfologická pestrosť, vyznačujúca sa územím rozbrázdeným všetkými smermi na zložitú sieť kotlín a hlbokých údolí, umožňuje rásť mimoriadnemu bohatstvu rastlín a prežívať množstvu chránených a vzácnych druhov živočíchov. Dominujú tu impozantné porasty bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov na vápencoch. V severnej časti sa nachádzajú porasty borovíc a smrečín, v južnej časti územia sú typické teplomilné dúbravy. Tieto pestré spoločenstvá spolu s údolnými nivami, kotlinami a hornatinami sú domovom mnohých vzácnych a zriedkavých druhov dravcov a sov viazaných na skalné formácie, špecifické pre toto územie. Práve pre tieto jedinečné prírodné hodnoty je toto územie zaradené medzi 41 chránených vtáčích území Slovenska.

Viac sa dozviete v brožúre "Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy", ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie".

 INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

mapa-chvu-strazovske-vrchy

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF