Malé Karpaty

Teplé svahy a lesné komplexy Malých Karpát sa vyznačujú vysokou krajinnou biodiverzitou. Na juhovýchodných stráňach sú známe tradičné vinohradnícke oblasti, severnejšie sa nachádzajú pásy pastvín a sadov. V tejto pestrej mozaike prírodných, ale aj antropogénnych biotopov prevažujú lesné porasty. Sú to najmä bučiny, dubové hrabiny, menej teplomilné dubové lesy, kyslé bučiny, sutinové lesy a jelšiny. Zachovalé lesné porasty s mŕtvym drevom a suchými stojacimi stromami v CHVÚ Malé Karpaty predstavujú kľúčový faktor biodiverzity lesných ekosystémov. Poskytujú hniezdne a úkrytové možnosti pre množstvo dutinových hniezdičov. Súvislé lesné porasty umožňujú hniezdenie vzácnych dravých vtákov. Osobitný význam majú početné skalné útvary v hrebeňovej časti Malých Karpát. Územie sa vyznačuje rôznorodosťou výskytu ohrozených druhov dravých vtákov, čím sa zaraďuje medzi 41 chránených vtáčích území Slovenska.

Viac sa dozviete v brožúre "Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty", ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie".

 INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

mapa-chvu-male-karpaty

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF