Laborecká vrchovina

Prírodné bohatstvo Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina je mimoriadne cenné z hľadiska zachovalosti lesných porastov, ktoré tvoria takmer polovicu rozlohy územia. Impozantná je predovšetkým pralesovitá štruktúra s pôvodným zložením lesných spoločenstiev. Významné sú zachovalé porasty mohutných starých bukov a porastové zmesi buka s dnes už vzácnou jedľou bielou, javorom horským, brestom horským, či jaseňom štíhlym. Staré lesné porasty, bohaté na množstvo bútľavých stromov, či dutín vytesaných ďatľami, sú domovom dnes už vzácnych druhov dravcov a sov. Významnú časť územia (cca 30 %) tvorí aj mozaikovitá poľnohospodárska krajina spolu s lúkami a pasienkami, ktoré poskytujú vhodne biotopy pre ďalšie chránené druhy vtákov. Práve pre tieto prírodné hodnoty bola Laborecká vrchovina zahrnutá medzi 38 chránených vtáčích území.

Viac sa dozviete v brožúre „Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina“, ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie".

 INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

mapa-chvu-laborecka-vrchovina

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF