Kritériové druhy zoznam

  Odborný názov
Sovenský názov
Projektové územie
Kritériový druh vo vyhlásených CHVÚ
Významný druh vo vyhlásených CHVÚ
1.
Aegolius funereus
kuvik kapcavý/pôtik kapcavý
áno
  Horná Orava
2.
Aquila pomarina
orol krikľavý
áno 
Horná Orava
Bukovské vrchy
3.
Aquila heliaca orol kráľovský
áno 
Malé Karpaty, Košická kotlina, Ondavská rovina, Tribeč
 
4.
Aquila chrysaetos
orol skalný
áno 
  Horná Orava
5.
Bubo bubo
výr skalný
nie
Horná Orava
Malé Karpaty, Cerová vrchovina-Porimavie, Tribeč
6.
Circus aeroginosus
kaňa močiarna
áno
Dolné Považie, Medzibodrožie, Poiplie, Žitavský luh, Uľanská mokraď
Cerová vrchovina-Porimavie, Parížske močiare, Dunajské luhy
7.
Circus pygargus
kaňa popolavá
áno
Medzibodrožie, Uľanská mokraď
 
8.
Falco vespertinus
sokol červenonohý
nie
Lehnice, Sysľovské polia, Dolné Považie, Ostrovné lúky, Uľanská mokraď
 
9.
Falco cherrug
sokol rároh
áno
Malé Karpaty, Košická kotlina, Ondavská rovina, Uľanská mokraď
 
10.
Falco peregrinus
sokol sťahovavý
áno
   
11.
Glaucidium passerinum
kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí
áno
Horná Orava  
12.
Haliaeetus albicilla
orliak morský
áno
Dunajské luhy
 
13.
Milvus migrans
haja tmavá
áno
Medzibodrožie, Dunajské luhy, Uľanská mokraď
 
14.
Milvus milvus
haja červená
áno
   
15.
Otus scops
výrik lesný
nie
  Cerová vrchovina-Porimavie, Medzibodrožie, Poiplie
16.
Pernis apivorus
včelár lesný
 áno Horná Orava, Malé Karpaty
Bukovské vrchy, Cerová vrchovina-Porimavie, Medzibodrožie, Poľana, Tribeč
17.
Strix uralensis sova dlhochvostá
áno
  Horná Orava, Bukovské vrchy, Košická kotlina

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF