Dunajské luhy

Kedysi boli pôvodné dunajské lužné lesy súčasťou mohutnej vnútrozemskej delty Dunaja. Ešte nedávno patrili k jedným z najrozmanitejších a druhovo najbohatších ekosystémov nielen na Slovensku ale aj v strednej Európe. Rozmanitosť organizmov podporuje aj osobitá geografická poloha, kde sa stretávajú prvky panónske aj alpské, ktoré sú prepojené Dunajom. Neuveriteľná sila rieky valila svoju vodu korytom do zložitého systému početných ramien, kde počas povodni vymývala pevninu a zásobovala ju bohatou paletou živín. Pevnina jej za to na oplátku poskytovala množstvo dôležitých minerálov. Z tejto vzájomnej „kooperácie“ rieka – pevnina profitovalo množstvo organizmov, ktoré tu nachádzali okrem bohatej potravnej ponuky aj obrovskú ponuku pestrých biotopov. Rieka modelovala krajinu do podoby zátok, štrkových lavíc, agradačných valov, močiarov, kde rástli džungle hustých lužných lesov. Na prelome 80-tych a 90-tych rokov minulého storočia započal človek boj so silou Dunaja v podobe výstavby vodného diela Gabčíkovo. Dunaj prestal zásobovať krajinu životodarnými povodňami, jeho sila bola okovaná do podoby kanálov a prehradení. Veľké plochy lesov sa zničili, ramena sa izolovali. Dodnes sa uchovali len posledne povodne refúgiá tohto unikátneho ekosystému, ktorý sa zachováva viac-menej už len vďaka simulovaným záplavám a ušetrením od ťažby niekoľkých ôvodných biotopov. Aj keď došlo k výrazným zmenám v druhovom zložení, diverzite a početnosti fauny a flóry, má povodie Dunaja ešte stále veľmi dôležité funkcie, predovšetkým ako najvýznamnejší migračný koridor vtákov a netopierov Európy. Z týchto dôvodov má jeho zaradenie medzi 38 chránených vtáčích území Slovenska nezastupiteľný význam.

Viac sa dozviete v brožúre „Dravce Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy“, ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie".

 INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

mapa-chvu-dunajske-luhy

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF