Dolné Považie

Veľká časť pôvodnej krajiny Dolného Považia s charakteristickým vidieckym osídlením, meandrujúcimi riekami, mokraďami, lesmi a bohatým zastúpením rastlín a živočíchov je dnes premenená na sterilnú krajinu s monokultúrnym pestovaním poľnohospodárskych plodín. Napriek výrazným zmenám sa ešte stále zachovali v mori intenzívne využívanej krajiny miesta, ktoré sú útočiskami pre vzácne a ohrozene druhy vtáctva. Práve pre tieto svoje prírodné hodnoty bolo Dolné Považie zahrnuté medzi 38 chránených vtáčích území Slovenska....

Viac sa dozviete v brožúre „Dravce a sovy Chráneného vtáčieho územia Dolné Považie“, ktorá je na stiahnutie nižšie, alebo v sekcii "Na stiahnutie". 

INTERAKTÍVNA MAPA VŠETKÝCH CHVÚ

 

 

mapa-chvu-dolne-povazie

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF