Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT

Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT. Ponúkame Vám zoznam doterajších publikácií vydaných v rámci projektu:

Februar 2016

Vyšiel nový článok ako výstup projektu CORO-SKAT v rámci udržateľnosti projektových aktivít. Článok podrobne modeluje habitatové preferencie kuvika obyčajného v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Pozrite si online tu. Ak by od Vám bol prístup k článku zo strany prevádzkovateľa webu zamietnutý, napíšte nám, pošleme Vám ho v PDF.

Scale-dependent habitat associations of a rapidly declining farmland predator, the Little Owl Athene noctua, in contrasting agricultural landscapes

obr. 1 kuvik obycajny martin dobry

Máj 2016

Výsledky našej práce v oblasti monitoringu a ochrany kuvika obyčajného si pozrite na prezentácii z konferencie Sýček obecný v ČR – monitoring a praktická ochrana 2016.

Súčasný stav populácie kuvika obyčajného a jeho praktická ochrana na Slovensku

obr. 2 kuvik obycajny jozef chavko

November 2015

Naše dáta, ciele a súčasný stav poznania populácie kuvika obyčajného na Slovensku, výsledky projektov a ochranárskych aktivít sme prezentovali na jednej z najlepších britských univerzít. Špičkoví vedci nám odovzdali svoj feedback, ako ďalej postupovať a aké možnosti štatistického spracovania našich dát vidia. Pozrite si prezentáciu z tejto udalosti.

The Little Owl – the story, data, questions

University of St. Andrews CREEM seminar, October 2015

November 2014

Výsledky rádiovej telemetrie kuvika obyčajného ktorá bola realizovaná v rokoch 2011 a 2013 na Záhorí v rámci projektu CORO-SKAT sme prezentovali na konferencii Zoológia 2014 v Prešove. Pozrite si našu prezentáciu z tejto konferencie.

Lovné biotopy kuvika obyčajného (Athene noctua) v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej krajine strednej Európy

Jun 2014

Sokol rároh a krajina – riziká a využívanie biotopov prosím

obr. 6 sokol raroh  J.chavko

obr. 7 sokol raroh J.Chavko

Jun 2014

Prinášame Vám článok sumarizujúci stav populácií vybraných druhov dravcov v Pomoraví v rokoch 2011 – 2014. Článok vznikol v spolupráci s rakúskymi partnermi a je v angličtine.

Morava River as the important area for raptor populations – concentration areas

obr. 5 orol kralovsky. jozef chavko

obr. 6 sokol raroh  J.chavko

obr. 3 kana popolava lucia keckesova

 

Abundance of raptors and habitat preferences of the common buzzard Buteo buteo and the common kestrel Falco tinnunculus during the non-breeding season in an agricultural landscape (Western Slovakia)

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Movements of a juvenile red kite Milvus milvus in the border zone of Austria, Slovakia and the Czech Republic

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Communal roosting and the seasonal dynamics of the hen harrier Circus cyaneus in the Záhorie region

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Nesting and non-nesting occurrence of the short-eared owl Asio flammeus in the Záhorie region (SW Slovakia)

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Movements of imperial eagle Aquila heliaca juveniles and description of monitored areas in the border zone between Austria, Hungary and Slovakia

Slovak Raptor Journal 8/2014

 

Die Brutpopulation der Wiesenweihe Circus pygargus (Linnaeus 1758) im nordöstlichen Waldviertel (Niederösterreich) 2000–2011

Egretta 53, 2014

Egretta je online, článok na vyžiadanie:http://www.birdlife.at/publikationen/egretta.html

 

The abundance of the little owl (Athene noctua) in Podunajská rovina lowland in 2009 and 2010

Slovak Raptor Journal 5/2011

 

Rozšírenie kuvika obyčajného (Athene noctua) vo vybraných oblastiach Čiech a Slovenska

Zoologické dny Olomouc 2012, Conference

 

K stavu populácie, trendom a metóde zisťovania prezencie kuvika obyčajného (Athene noctua) na Slovensku

Aplikovaná ornitológia Zvolen 2012, Conference

 

Opätovný nález stromového hniezda husi divej (Anser anser) v Pomoraví

CREX 31, 2012 (Článok zašleme na vyžiadanie – nemáme práva ho elektronicky publikovať)

 

 

Populárno – náučné články:

 

Len nech si kuviká

Enviromagazín 3/2013

 

Postrelený lietal ďalej

Enviromagazín 6/2013

 

Interview mit Matthias Schmidt (Birdlife Österreich) über CORO-SKAT (Conservation Of Raptors and Owls), ein Österreichisch-slowakisches Projekt zum Schutz von Störchen, Greifvögeln und Eulen

www.europeanraptors.org, 10.4.2013

 

Kaňa popolavá (Circus pygargus) – správy pracovných skupín za rok 2011

Dravce a sovy 1/2012

 

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – správy pracovných skupín za rok 2011

Dravce a sovy 1/2012

 

Sledujte s nami skalické kuviky

Záhorák, 23.9.2013

 

Kaňa popolavá (Circus pygargus) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Výr skalný (Bubo bubo) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Tretí rok projektu CORO-SKAT

Dravce a sovy 1/2013

 

Postrehy z telemetrie orlov kráľovských a haje červenej

Dravce a sovy 1/2013

 

Publikácie:

 

Horstschutz - ein Leitfaden.

BirdLife Österreich 2012

(zdarma objednať)

 

Slovak Raptor Journal 7/2013

Ochrana dravcov na Slovensku 2013

(objednať tlačenú verziu - pre vzdelávacie inštitúcie a organizácie ochrany prírody zdarma)

 

Ochrana hniezd v praxi. Príručka.

Ochrana dravcov na Slovensku 2014

(zdarma objednať)  

 

 

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF