Hniezdne mapy vybraných druhov dravcov Niederösterreich

Jedným z hlavných cieľov projektu CORO-SKAT je zabezpečiť efektívne ochranárske opatrenia pre cieľové druhy. Nevyhnutným predpokladom pre tento krok je poznanie stavu populácií a ich rozšírenia. Ochrana má byť následne koncentrovaná do hlavných centier rošírenia jednových druhov. S cieľom identifikácie týchto oblastí  sú v rámci projektu realizované viaceré programy monitoringu, no sú zhodnocované a využité i doteraz známe dáta. Komplex dát je následne diskutovaný s expertmi pre ten ktorý druh a ten ktorý región. Do práce sú zapojený nasledovní experti: Hans-Martin Berg, Michael Bierbaumer, Manuel Denner, Konrad Edelbacher, Helmut Jaklitsch, Richard Katzinger, Johannes Laber, Matthias Schmidt, Jakob Pöhacker, Leopold Sachslehner, Stefan Wegleitner, Gábor Wichmann, Thomas Zuna-Kratky. Práca v prostredí GIS - Günther Klonner. 

Výsledkom sú mapy rozšírenia druhov v severo-východnej časti Rakúska.

20130531 WK gesamtuebersicht     

 

Všetky mapy si prosím pozrite na http://www.birdlife.at/coro-skat/arten/karten/index.html

Mapy rozšírenia cieľových druhov v slovenskej časti projektovej oblasti nájdete na http://www.birdlife.at/coro-skat/sk/pre-media/Mapy-rozsirenia-cielovych-druhov-za-rok-2012.html

 

 

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF