Naše bociany objavené v Izraeli

 

3 pozorovania okrúžkovaných bocianov čiernych poukazujú na migračnú cestu a oddychové miesta mladých bocianov čiernych z Pomoravia

Viedeň, 7. November 2012

 

Iba nedávno sa podarilo identifikovať tri v Pomoraví označené mláďatá bocianov čiernych v Izraeli. Bociany čierne z východnej Európy prekonali Bospor a odpočívali v oblasti Jordantal, dôležitom migračnom mieste v Izraeli. V tejto oblasti mokradí nachádza bocian čierny, ako v EÚ obzvlášť ohrozený druh, dôležité miesto oddychu počas migrácie s dostatkom potravy a priaznivými klimatickými podmienkami. Farebné krúžky s medzinárodným kódom na pravej nohe poskytujú informáciu, z ktorej hniezdnej oblasti vtáky pochádzajú.  storch 1 - foto C. Rohde 

Od roku 2011 bolo farebnými krúžkami označených 34 bocianov čiernych prostredníctvom projektu pre ochranu veľkých vtáčích druhov, spolufinancovaného EÚ a Oddelením ochrany prírody krajinnej vlády Niederösterreich (Naturschutzabteilung der NÖ Landesregierung). Krúžkovanie realizujú experti BirdLife Österreich a spolku Auring. „Krúžkovaním nevieme zabezpečiť prežitie vzácnych druhov, vieme však získať dôležité informácie o využívaní biotopov, migrácii a zimovaní vtákov“, vraví Matthias Schmidt, expert na krúžkovanie vtákov BirdLife Österreich. Medzinárodne dohodnutá začiatočná číslica „2“ označuje bociany čierne z najdôležitejšieho rakúskeho hniezdiska tohto druhu – Pomoravia.

 

„Z 34 doposiaľ okrúžkovaných mláďat máme od začiatku realizácie projektu jedenásť spätných hlásení z Izraela a po jednom hlásení zo Slovenska a z Maďarska“. Obzvlášť treba spomenúť hlásenia od Carstena Rohdeho. Tento biológ sprevádza bociany čierne každoročne na ich migrácii do Jordantal-u. Predtým, ako mladé bociany čierne opustia Eurázijský kontinent a dosiahnu Afriku, musia s úspechom zvládnuť mnoho nástrah na hniezdisku alebo počas migrácie.

 

storch 2 - foto C. Rohde  Bociany čierne sú hlavne v hniezdnom období výrazne citlivé na vyrušovanie. V Pomoraví takéto nerušené podmienky zatiaľ nachádzajú v prostredí vlhkých lúk a lesov s viac ako sto rokov starými dubmi. Matthias Schmidt pokračuje: „Limitujúcim faktorom pre populáciu bociana čierneho je dostatok starých, pre stavbu hniezda vhodných stromov ako aj vhodných lovných biotopov. Vzhľadom na veľkú citlivosť druhu na vyrušovanie dochádza stále k zmareniu hniezdení napr. vplyvom lesných prác. Ochrana druhu spočívajúca v zachovaní pokoja na hniezdiskách je preto nevyhnutná. Nezastupiteľné miesto v ochrane druhu však majú i vlhké lúky ako dôležité potravné biotopy počas hniezdenia i migrácie“.

 

Pre Stephana Pernkopfa (Niederösterreichs Umweltlandesrat) je dôležité predovšetkým zachovanie starých stromov ako hniezdisk bociana čierneho: „Som veľmi rád, že bociany čierne v oblasti Niederösterreich každoročne nachádzajú vhodné hniezdne biotopy. Dôležitú zásluhu na tom majú aj experti BirdLife-u, ktorý zabezpečujú ochranu hniezd v rámci projektu CORO-SKAT, spolufinancovaného krajinou Niederösterreich a Európskym Fondom Regionálneho rozvoja. S 6 – 12 hniezdnymi pármi je populácia bociana čierneho v rakúskej časti Pomoravia relatívne stabilná. Viac ako 10 rokov populáciu sledujú spolupracovníci spolku Auring. V celom Rakúsku hniezdi každoročne asi 150 párov bociana čierneho.

 

Viac o bocianovi čiernom : http://www.birdlife.at/coro-skat/sk/cielove-druhy/index.html

 

Identifikácia krúžkov bocianov čiernych z Pomoravia v Jordantal-e :http://blackstorknotes.blogspot.co.at/

 

Ďalšie informácie:

Mag. Bettina Klöpzig Tlačová hovorkyňa BirdLife Österreich, 0699/18155565, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Foto: C. Rohde

Voľný preklad z nemčiny Martin Dobrý  

 

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF